Een buurtbewoner attendeerde ons op een moderne herenfiets bij de Hofduynlaan is ‘gekwakt’. Wel op
slot maar het licht is intussen uitgebrand. Een van onze bewoners heeft
de fiets verplaatst tot bij de nieuw geplaatste ondergrondse restafval
bakken.

Weet iemand aan wie deze fiets toebehoort? Mist er iemand deze fiets?
Omdat hij niet zichtbaar is vanaf de Stationsweg, hoop de buurtbewoner dat iemand via
de ‘buurt’ de eigenaar kan opsporen.