Het Stationshof is een buurtvereniging in Hillegom.

De bewoners van de straten Stationsweg, Hofduynlaan, Klaproos en Zanderijhof zijn in 2020 benaderd om met elkaar een buurtvereniging op te starten. Per oktober 2020 zijn er 100 adressen lid.

Doel van de buurtvereniging is belangenbehartiging in de ruimste zin des woords, en om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen