Contactinformatie Buurtvereniging Stationshof:
info@stationshof.nl
NL98 RABO 0366760335, tnv Buurtvereniging Stationshof
KvK: 81939906

Bestuursleden:
Olivier Cop
Dick van Egmond
Wil van Trigt
Marjo Poelman
Petra van der Zande
Robbert Janssen