22-07-2020

Eind mei wordt het initiatief geboren om een burendag te organiseren. Maar met de corona in het achterhoofd en in het vooruitzicht is goed overleg nodig. De kern gaat worden dat we kijken naar wat wel kan, en niet naar wat niet kan.

Rondom de burendag is het ook de bedoeling om de definitieve naam van de buurtvereniging bekend te gaan maken.