Net als vorig jaar roepen we op om in de donkere dagen onze straat weer feestelijk te verlichten. Omdat we ons bewust zijn van het effect hiervan op ons milieu, doen we daarbij ook een oproep om mee te doen aan de ‘Nacht van de nacht‘.

De Vereniging Natuurmonumenten meldt hierover  het volgende:

Nederland wordt ’s nachts steeds lichter. Het behoort tot de meest verlichte landen in Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het milieu, want al dat licht kost heel veel energie. Daarom wordt op zaterdag 30 oktober 2021 weer de Nacht van de Nacht georganiseerd. Duizenden lichten gaan uit en er zijn nachtactiviteiten in alle provincies.

Meer info: https://www.nachtvandenacht.nl 


Hierbij roepen we u dus op om zaterdagavond hier aandacht aan te geven en op uw eigen wijze hier een bijdrage aan te leveren.